Hvad er teambuilding?

Formålet med teambuilding er at styrke sammenholdet i en gruppe. Et hold er bygget op af en række spillere, der alle sammen er forskellige. Derfor er det utrolig vigtigt at de formår at arbejde sammen, hvilket også er en forudsætning for at holdet kan præstere over en længere periode. Når de enkelte spillere på holdet formår at gøre hinanden gode, og samtidig være tilfredse med deres egen rolle på holdet, er det tegn på et stærkt sammenhold.

Forskning i sport viser, at gode præstationer er med til at styrke sammenholdet på holdet. Ligeledes viser forskningen at et godt sammenhold øger chancen for gode præstationer. Præstation og sammenhold er nemlig to vigtige faktorer der påvirker hinanden.

 

Hvad er sammenhold?

Sammenhold kan deles op i to dele: sammenhold omkring opgaven og sammenhold omkring det sociale aspekt ved at være sammen.

Sammenholdet omkring opgaven er højt i teams, hvor teamet har defineret tydelige mål og strategier. Her er der forståelse for og accept af egen og hinandens roller. Ligeledes er der høj motivation og engagement til at biddrage til, at opgaven bliver løst så godt som muligt.

Den sociale del af sammenholdet er høj, når de enkelte medlemmer føler sig som en integreret del af gruppen. Den er også høj når der er stærk tillid og respekt blandt teamets medlemmer. Når de enkelte medlemmer har det godt med at være sammen med hinanden, er det et tegn på et stærkt socialt sammenhold.

 

Teambuilding og sammenhold

Der er en lang række forskning i sportspsykologi, der har undersøgt hvilken indflydelse teambuilding har på holdet og de enkelte spillere i sport.

Derfor findes der også rigtig mange interventioner til at styrke sammenholdet. Dog er det vigtigt at målrette den enkelte intervention til et ønsket udbytte. Nogle interventioner kan med fordel bruges til at styrke tilliden blandt holdets medlemmer, mens andre interventioner eksempelvis er udviklede til, at øge forståelse og accept af roller.

Overordnet set viser det sig, at når der bliver afsat ressourcer til teambuilding, så medfører det styrket sammenhold (opgave eller social).

Nu når vi ved at et stærkt sammenhold øger chancen for gode præstationer på banen, er det så ikke én idé at bruge ressourcer på dette?

 

3 gode råd for teambuilding i sport

Der findes rigtig mange forskellige idéer til hvordan teambuilding kan foregå. ”Skal vi ud og klatre i træer?”, ”Skal vi undgå mad og søvn i lang tid?”. Nej, ikke nødvendigvis. Teambuilding har ikke fokus på at ”knække” den enkelte. Derimod har en god teambuilding intervention fokus på at styrke sammenholdet i gruppen. Nedenfor har jeg nævnt tre eksempler:

 

  1. Teambuildingstur. Udover et evt. fokus med selve turen (fx arbejde med at takle og overkomme modgang) kan en fælles tur biddrage til at øge sammenholdet. En tur udenfor de kendte rammer (fx håndboldhallen), kan skabe mulighed for at holdets medlemmer lærer hinanden at kende på en anderledes måde. Større kendskab til hinanden, kan bl.a. være med til at øge den indbyrdes forståelse for hinanden.
  2. Fokuseret arbejde med kommunikation. Selv om det er almen gyldigt at kommunikation er en betydningsfuld del af holdsport, så kommer god kommunikation ikke af sig selv. Lige som så meget andet, så skal indbyrdes kommunikation trænes for at den ”sidder lige i skabet”. Det er nemt at være god til at kommunikere når det går godt. I modgang er det dog tit kommunikationen, som først falder bort – medmindre den sidder på rygraden. Derfor har det stor betydning at træne det, at give og modtage vigtig information. Målrettet træning i kommunikation kan øge holdets sammenhold om opgaven.
  3. Samvær. Når mennesker kommer hinanden ved, er der større chance for, at de lærer hinanden at kende. Derfor kan trænere med fordel sørge for at holdets medlemmer bevidst interagerer til træning. Det kan fx gøres ved fysisk kontakt (fælles styrke eller udstrækningsøvelser) og personlig feedback, hvor udøverne eksempelvis giver hinanden feedback i en konkret øvelse.