Spiller dine rollemodeller nogen rolle i din udvikling?

Alle elitemiljøer har én eller flere udøvere der nogle gange uden at vide det, fungerer som rollemodeller for mange af de unge og håbefulde udøvere i miljøet. Dog er alle miljøer ikke bevidste omkring at udnytte denne mulighed. Det er ærgerligt, da rollemodeller i et elitemiljø er en værdifuld ressource for hele miljøet. Rollemodeller kan nemlig være med til at inspirere til læring og udvikling hos alle omkring én.

 

Hvad er en rollemodel?

Generelt set er en rollemodel, en person som andre ser op til. I en elitesportskontekst betyder det at en rollemodel er en person, som andre ser op til i form af fx adfærd, indflydelse eller præstation. En rollemodel er tit en person der har været igennem en lang række udviklingsprocesser for at blive den person og den udøver han/hun er blevet. Denne rollemodel har lært at arbejde hårdt og målrettet, lært at tackle modgang og være vedholden. Ligeledes har han/hun lært at inddrage andres viden i sin udvikling og lært hvad der skal til for at udvikle sig så meget som muligt indenfor den specifikke sportsgren.

 

Hvilken rolle spiller en rollemodel?

En rollemodel har rigtig stor erfaring i og viden omkring netop det at udvikle sig. Dette er erfaring og viden som er guld værd for yngre udøvere i en klub. De udøvere der formår at opsøge og ”udnytte” deres rollemodellers viden, har en fordel i form af større udvikling. Ligeledes har udøvere, der er en del af et elitemiljø med fokus på vidensdeling på tværs af alder og niveau, en fordel i forhold til at lære af andre og derfor udvikle sig mere.

Derfor kan rollemodeller bidrage til den enkeltes udvikling såvel som udvikling af den kultur der finder sted i elitemiljøet.

 

Udfordringer

Virkeligheden er dog tit en anden. Rigtig mange udøvere er ikke bevidste omkring at gøre brug af al den viden og erfaring der er omkring dem. Hvor skulle de også vide det fra? Hvis de aldrig er blevet opfordret og inspireret til at gøre det, så er det helt naturligt ikke at gøre det.

Derfor er det op til miljøet at fordre til øget læring og udvikling gennem vidensdeling. En klub kan bl.a. lægge op til at udøvere deler viden og erfaringer på tværs af alder og niveau. Derved bliver det mere naturligt for den enkelte at opsøge viden og læring. Dette vil medføre en klar fordel i bestræbelserne på, at blive endnu bedre til ens sport. Dette kommer dog ikke af sig selv. Hvis klubben holder træning af de forskellige årgange adskilt, forbliver vidensdeling på tværs en uudnyttet ressource. Ligeledes kan det være grænseoverskridende for unge udøvere at opsøge rollemodeller i elitemiljøet, hvis det ikke er naturligt at gøre det.

 

Derfor har jeg én opfordring til unge ambitiøse udøvere, og én opfordring til de elitemiljøer der virkelig ønsker at udnytte alle muligheder for udvikling af talenter:

 

Til unge udøvere: Opsøg al den viden og de erfaringer I kan komme i nærheden af omkring jer. Det er helt gratis!

 

Til elitemiljøer: Skab rammer for at udøvere på forskellige årgange har mulighed for at lære af hinanden. I skal opfordre de unge udøvere til at opsøge viden. Derudover skal I også opfordre rollemodellerne til at dele viden og erfaringer med fremtidens stjerner.