Kommunikation

God kommunikation kan bidrage til at skabe en form for ro, overblik og fælles retning for teams i en præstationskontekst. Holdsport og især kaosspil (fx fodbold, håndbold, basketball og hockey) indeholder stor kompleksitet. Her skal den enkelte udøver konstant forholde sig til mange relationer. I den henseende kan klar og tydelig kommunikation medføre ro i kaos. En ro der har stor betydning for top præstationer i sport.

 

Kommunikationens udfordringer

Trods vigtigheden af god kommunikation, er der nogle spillere der er bedre til at kommunikere end andre, hvilket der kan være mange grunde til. Fx kan opfattelsen af hvor vigtig kommunikation er, være forskellig blandt spillere. Egenskaberne til at bruge kommunikation kan også være forskellige. Lige som alt andet, så skal disse egenskaber trænes. Dem der træner mest kommunikation, er ofte dem der bliver bedst til at kommunikere. Derudover kan det for nogle spillere forekomme naturligt at snakke højt i en gruppe, mens andre finder det lidt grænseoverskridende. Derfor bør trænere være bevidste omkring hvilken indstilling den enkelte spiller har i forhold til at kommunikere foran mange holdkammerater.

 

Hvad er god kommunikation?

Bare fordi en spiller snakker meget, er det ikke ensbetydende med at han er god til at kommunikere.

En spiller kan både kommunikere verbalt og non-verbalt. Alt det vi siger, og alt det vi gør, er signaler vi sender til medspillere og trænere. Derudover kan kommunikation i store træk deles op i 3 dele: Indhold, intensitet, og lydniveau.

I forhold til indholdet, så kan en spiller kommunikere med henblik på at give instruktioner, opmuntre, lytte, rose og anerkende. Derfor er spørgsmålet: Hvad skal jeg sige?

I forhold til intensitet, så kan en spiller snakke lidt eller meget. Derfor er spørgsmålet: Hvor meget skal jeg snakke?

I forhold til lydniveau, så kan en spiller snakke højt, så hele stadion/hallen kan høre ham/hende, eller så lavt at kun den nærmeste medspiller kan høre hvad der bliver sagt. Derfor er spørgsmålet: Hvor højt skal jeg snakke/råbe?

Det handler derfor om at være bevidst om hvad du skal sige, hvornår og hvor meget du skal snakke, og hvor højt du ønsker at snakke/råbe.

 

Trænerens rolle

Mange trænere er gode til at inddrage strategisk træning af kommunikation i deres træning. Der findes dog også trænere, der ikke bruger ressourcer på at træne kommunikation. Det er som om at de forventer at det er noget som spilleren skal kunne hjemmefra. Som om at god kommunikation er medfødt. Dog forholder det sig ikke således. Nogle spillere er gode til at kommunikere, fordi de har brugt tid på at øve det. Bevidst eller ubevidst. Andre spillere er ikke blevet trænet til at kommunikere, og derfor er de heller ikke blevet gode til det.

 

3 råd til spillere, der ønsker at blive bedre til at kommunikere

  1. Bliv bevidst om, hvordan du ønsker at kommunikere på banen, inden du tager til træning.
  2. Giv dig selv personlige kommunikationsudfordringer. Forsøg skiftevis at give instruktioner, opmuntre, anerkende og lytte.
  3. Giv feedback til andre spillere mellem øvelserne. Bed om feedback på din kommunikation fra holdkammerater og trænere.

God træning!