Fra junior til senior: Et udfordrende skifte i elitesport

Alle udøvere der når eliteniveau i sportens verden har én ting til fælles: De går igennem skiftet fra junior til senior. Mange tror at dette skifte i elitesport er nemt og gnidningsfrit. Men sådan er virkeligheden desværre ikke altid. For rigtig mange udøvere er dette skifte kendetegnet ved en række udfordringer, som den enkelte skal kunne håndtere for at opleve et succesfuldt skifte.

 

Mulige udfordringer

Der findes rigtig mange mulige udfordringer i skiftet fra junior til senior i elitesport. Jeg vil forsøge at belyse nogle af de største udfordringer med udgangspunkt i holdsport. Dog er mange af de samme udfordringer også gældende for individuelle udøvere.

 

Skifte i hierarki

Unge talentfulde udøvere er tit vandt til at have rigtig stor betydning for deres hold. De er vandt til at starte inde i vigtige kampe. Vandt til at have stort ansvar på banen. De er vandt til at have stor indflydelse på spillets gang.

Man kan sige at disse udøvere er højt oppe i hierarkiet på holdet. Men når disse udøvere skifter til seniorniveau, sker der også et skifte i den position de har i hierarkiet. De skal kæmpe hårdt, for blot at få en plads på bænken. De har en relativt lille betydning for holdet, og de har ikke den store indflydelse på spillets gang.

Manglende bevidsthed omkring en ændring i betydning og spilletid kan være en stor udfordring for den enkelte udøver. Hvis den enkelte udøver ikke tænker langsigtet, og med tålmodighed er klar på at kæmpe for en plads på holdet, kan manglende spilletid og vigtighed på holdet have negativ indflydelse på selvtilliden.

 

Ny omgangskreds

Et skifte fra junior til senior er samtidig også et miljøskifte. Ny omgangskreds med nye holdkammerater og et nyt trænerteam. Færre stærke relationer på holdet kan i starten medføre en følelse af manglende tilhørsforhold. Manglende fællesskabsfølelse kan have stor indflydelse på glæden ved at bruge rigtig mange timer sammen med en gruppe. Hvis udøveren ikke er bevidst omkring denne udfordring, kan det blive en overraskelse med negative konsekvenser.

 

Større opmærksomhed og øget pres

I skiftet fra junior til senior i elitesport medfølger også en større opmærksomhed fra medier og fans. På ungdomsniveau har udøveren tid og plads til at have fokus på udvikling. Derimod er der et rigtig stort fokus på resultater, hvad eliteniveau angår. Derfor bliver hver præstation og hvert resultat analyseret, målt og vejet. Det kan i starten være overvældende for den unge udøver. Nogle unge udøvere formår at levere gode præstationer med det samme. Dog skal de fleste unge udøvere tit bruge tid på at etablere sig. Derfor oplever unge udøvere såkaldte eksperters hårde domme. ”Præstationen var ikke god nok” eller ”x er ikke klar til seniorniveau”. Det kan være rigtig hårdt. Især hvis man ikke er forberedt på at større forventninger og øget pres fra omverdenen er en del af dagligdagen.

 

Andre skift i personens liv

Et skifte fra junior til senior i sportens verden, sker tit i takt med at den unge udøver begynder på en ungdomsuddannelse (fx gymnasiet). Samtidig kan der også være andre ting i livet der begynder at være interessante, så som fester, kærlighed, natteliv og andre aktiviteter udenfor sporten. Hvis udøveren ikke er forberedt på at få større sportslige udfordringer til at harmonere med en mere udfordrende dagligdag, kan dette have indflydelse på udøverens præstation, både i sporten og i livet generelt.

 

Mulige konsekvenser

Hvis den unge udøver ikke er klædt på til at håndtere de udfordringer der kan være forbundet med et skifte fra junior til senior, kan udøveren risikere at opleve forskellige konsekvenser. Bl.a. kan oplevelsen af at have mindre betydning for holdet få den enkelte til at føle sig mindre kompetent og værdifuld. Manglende spilletid og derved også manglende præstationer kan påvirke udøverens selvtillid. Ligeledes kan et miljøskifte med en ny træner og nye holdkammerater give følelsen af ikke at høre 100% til (i forhold til det miljø hvor den unge udøver kom fra). Derudover kan større forventninger til gode præstationer og et øget pres have en negativ indflydelse på udøverens motivation og glæde ved sporten.

Samtidig kan et skifte til en ungdomsuddannelse medføre at det hele bliver lidt uoverskueligt (træning, lektier, præstationer, kærlighed, venner osv.).

Hvis den unge udøver ikke er bevidst om de udfordringer der kan være knyttet til et skifte fra junior til senior, og ikke er klædt på til at håndtere de udfordringer der måtte komme, kan det have store konsekvenser for udøverens karriere i elitesport. I værste tilfælde kan konsekvensen være et karrierestop.

Der findes mange måder at forberede sig til et skifte fra junior til senior. Jeg vil i det følgende komme med 3 konkrete bud.

 

  1. Sparring med en ældre udøver. Udøvere der har erfaring med at gå igennem dette skifte, bærer på værdifuld viden der kan være med til at hjælpe unge udøvere til at blive bevidste omkring mulige udfordringer, og hvad der skal til for at klare disse udfordringer.
  2. Tag kontrol over din succes. Overvej hvad du som udøver kan gøre for at opleve succes, selv om virkeligheden kan byde på mindre betydning og manglende spilletid – i starten. Se mit blogindlæg omkring succes for at få mere inspiration til at definere personlig succes: http://optimindyou.dk/saadan-oeger-du-chancen-succes/
  3. Planlægning. Fokus på planlægning kan være guld værd, for at få en dagligdag med større pres og forventninger i sportens verden til at harmonere med større krav fra ungdomsuddannelse og livet udenfor sporten.