sportspsykologi aarhus

OptiMindYou – Sportspsykologi i praksis

Sportspsykologi er for dem der ønsker at udnytte deres fulde potentiale.

Fysisk, teknisk og taktisk træning giver mulighed for at blive fysisk, teknisk og taktisk stærk.

Hvis du er interesseret i at blive mentalt stærk, så er du havnet på det rigtige sted!

Når du er under pres og gerne vil præstere har du brug for en måde at håndtere dine tanker på. Det vil jeg hjælpe dig med. Ved at tage udgangspunkt i netop din situation, kan vi sammen afklare forstyrrende tanker og følelser. Gennem træning vil du lære at håndtere disse tanker og følelser, og på den måde præstere på et endnu højere niveau. Ved at inddrage mentaltræning som en del af din træning kan du udvikle mental styrke, hvilket er et kendetegn for dem der når længst i deres sport.

Ligeledes har det afgørende betydning at holdet fungerer godt sammen for at præstere optimalt. Derfor kan et grundigt arbejde med bl.a. kommunikation, roller, forståelse for og forventninger til hinanden, samarbejde, tillid og fælles målsætninger, være med til at styrke holdets fællesskabsfølelse og dermed også holdets præstation.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Jón Gregersen